Idea, metody i formy pracy z dziećmi w przedszkolu – Wrzesień 2013

Fundacja Kultury Informatycznej zaprasza na spotkanie

Idea, metody i formy pracy z dziećmi w przedszkolu

Wykład poprowadzą

Magdalena Oksiuta-Żukowska oraz Marta Gotlib

5 września 2013
godz. 18.30

Wstęp wolny

 Plakat do pobrania

 

 

Streszczenie:

Wykład jest adresowany do rodziców dzieci przedszkolnych,

ich nauczycieli

oraz innych osób

zainteresowanych stosowanymi metodami

i formami  pracy edukacyjno-wychowawczej z dziećmi.

 

Przekazywana wiedza tematyczna

- ilustrowana bogato przykładami praktycznymi  

jest podstawą do nawiązania bliższej współpracy

między rodzicami a nauczycielami

w procesie wychowywania i edukacji przedszkolnej.

 

Owocuje ona łatwiejszą adaptacją dziecka w przedszkolu

oraz lepszym rozwojem dzieci.

Ponadto udział rodziców we wspólnych spotkaniach

służy nawiązaniu więzi ze społecznością przedszkolną,

co czyni życie bogatszym i piękniejszym.